بستن
FA EN AR RU FR CHI

خبرها

خبرهای بیشتر

یکی از شرکتهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه گیلان موفق به تائیدیه دانش بنیان شد

شرکت فناوران هوشمند کاشت که از مهر ماه 1398 در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان استقرار یافته است، در تاریخ موفق با اخذ تاییدیه دانش بنیان شد که کاظم معصومی دانشجوی مقطع...

چهارشنبه، ۹ مهر ۱۳۹۹ بیشتر بدانید